CHÍNH SÁCH NHƯỢNG QUYỀN

Được sử dụng thương hiệu hình ảnh YOMI kinh doanh

- Trở thành cửa hàng đại diện độc quyền trong khu vực

- Được hỗ trợ từ công ty trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh

- YOMI hỗ trợ các công cụ và hoạt động truyền thông, quảng cáo

- Bàn giao quy trình quản lý cửa hàng chuẩn theo mô hình YOMI

- Đại lý được quyền đặt hàng lẻ size theo chính sách giá đại lý

- Hỗ trợ phần Mềm quản lý nhiều tính năng ưu việt

ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ